Teknolojik gelişmelerin insan yaşamını şekillendirdiği günümüzde ticari faaliyetlerin de sanal mecralardan yapılması söz konusu olmaktadır. Online olarak gerçekleştirilebilen birçok işlem arasında yer alan ürün ve hizmet pazarlaması için işletmelerin teknolojik alt yapılarını güçlendirmeleri bu pazarda etkin bir rol oynayabilmeleri açısından oldukça önemlidir. Türkiye’de E-ticaret Ne Kadar Kullanılıyor? Merak edilenler arasında yer alırken e-ticaret pazarının dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de giderek artan bir büyüme eğrisi gösterdiği görülmektedir.

Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak %67’sinin internet kullanıcısı olduğu görülürken ayrıca nüfusun büyük bir kısmının da kredi kartı kullanıcısı olduğu bilinmektedir. E-ticaret sektörü giderek büyüyen yapısı ile dikkat çekerken bunda etkili olan unsur insanların internet üzerinden alışveriş yapma ihtiyaçlarında oluşan artıştır.

E-Ticaretin Gelişmesine Etki Eden Sebepler

E-ticaret dünya genelinde yaygın olarak kullanılırken bunda birçok unsur etkili olur. Dünyanın gittikçe küreselleşmesi soncunda insanların internet ortamları üzerinden bir araya geldikleri görülmektedir. İşletmeler açısından ise ürün ve hizmet pazarlaması yapmak bundan dolayı bu ortamlarda daha kolay olmaktadır.

Marshall Mc Luhaan’ın öngörüsü gerçekleşmekte ve dünyanın gittikçe küresel bir köye dönüşmesi fikri her geçen gün daha fazla doğruluk kazanmaktadır. İşletmeler de bu noktadan hareket ederek küreselleşen dünya ölçeğinde ticari faaliyetlerini sürdürmek ister.

E-ticaretin gelişmesinde; artan ihtiyaçlar, internet kullanımının yaygınlaşması, küreselleşen dünya piyasaları gibi birçok etken bulunur. Bunun yanı sıra dünyanın yaşadığı değişimlerin de bu pazarların etkin olarak kullanılmasına katkısı olurken son dönemlerde yaşanan pandemi sebebi ile de sektörlerin e-ticaret platformlarından iş yaptıkları görülmektedir.

Gelişen alternatif ödeme sistemleri ve artan nüfusa bağlı olarak da e-ticaret pazarlarında hareketlenmelerin görülmesi mümkün olurken genç nüfusun internete daha yatkın oluşu da bu sektör açısından bir avantaj olarak değerlendirilir.

Türkiye açısından konu ele alındığında ise nüfusun yaklaşık olarak %67’sinin internet kullanıcısı olması bu sektörde gelişmeye müsait bir ortamın göstergesi olur. Türkiye’deki e-ticaret uygulamalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesinde Belçika örneğinden yaralanmak gerektiğinde yılda yaklaşık olarak 305 Avro harcayan Belçikalı tüketicilerin göz önünde bulundurulması doğru olur.

Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak 1/7’sine sahip olan Belçika örneği göz önüne alındığında bu pazarın Türkiye için çok geniş imkanlara sahip olduğu görülecektir. Bundan dolayı da e-ticaret sektörü üzerinde ciddi çalışmalar yapılması ve yatırımcıların bu konuya ayrı bir hassasiyet göstermesi gelecek planlamaları açısından oldukça önemlidir.

Türkiye’de e-ticaretin gelişmesine katkı sağlamak için yüksek hızlı genişbant internet uygulamalarının teşvik edilmesi oldukça önemli olurken fiber alt yapıların yaygınlaştırılması ile de bu uygulamaların teşvik edilmesi gerekir.

Bunun yanı sıra işletmeler açısından da birçok konunun ele alınması gerekirken kapsamlı çalışmaların yapılması e-ticaret uygulamalarının daha yaygın olarak kullanılmasına zemin hazırlayacaktır.

KAYNAK:

Demirdöğmez, Mehmet, Nihat Gültekin, and Hacı Yunus Taş. "Türkiye’de e-ticaret sektörünün yıllara göre gelişimi." OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8.15 (2018): 2216-2236.
 

 

paylaş
Diğer Yazılar
5,0 Puan
1 kişi puan verdi

Bu yazıya daha önce hiç puan verilmedi. İlk Puanı siz verin!

10 Ağustos 2021WEBBUSİNESS E-Ticaret Paketleri

Yorum Yapın